ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί ή όχι τους παρακάτω όρους.  Πριν την αποδοχή μπορεί να επικοινωνήσει με την xtdiving.com για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Οι όροι μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, οπότε ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται για τους όρους αναλυτικά πριν από κάθε παραγγελία.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα πριν την παραγγελία να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις για το εκάστοτε προϊόν.  Τα στοιχεία προϊόντος και οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ποτέ όμως μετά την παραγγελία του εκάστοτε πελάτη.

Τα στοιχεία καρτών προστατεύονται από κρυπτογραφημένο σύστημα ασφαλείας. Τα προσωπικα δεδομένα και στοιχεία του κάθε πελάτη θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για χρήση της xtdiving.com. Δε θα δημοσιευθούν τα παραπάνω στοιχεία σε τρίτους, παρά μόνο όσα είναι απαραίτητα για την έκβαση της παραγγελίας σε όλα τα στάδια και μόνο με τους άμεσα εμπλεκόμενους, όπως για παράδειγμα τράπεζα ή εταιρία ταχυμεταφορών. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις του νόμου 2472/97 και ο νέος γενικός κανονισμός της ευρωπαϊκής ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR – EE 2016/679).
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας η οποία έχει πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ενδέχεται τα χρήματα να καθυστερήσουν να αντιλογιστούν λόγω διατραπεζικών διαδικασιών. Η xtdiving.com δεν έχει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση και δεν υπέχει νομικής ή οποιασδήποτε άλλης ευθύνης.
Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη. Η xtdiving.com κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η κάθε παραγγελία να φθάνει έγκαιρα στον πελάτη. Λόγω δυσμενών συνθηκών ή γεγονότων που επηρεάζουν την εταιρία ταχυμεταφορών, η xtdiving.com δε φέρει καμία ευθύνη. Τα περισσότερα προϊόντα διατίθενται άμεσα. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο πελάτης θα ενημερώνεται άμεσα από την xtdiving.com.

 Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας επικοινωνήστε άμεσα με την xtdiving.com. Η παραγγελία αποστέλλεται άμεσα, οπότε η ακύρωση πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιτρέπεται η ακύρωση μέχρι και το στάδιο πριν την παράδοση των εμπορευμάτων στην εταιρία ταχυμεταφορών.
Σε περίπτωση ακύρωσης (με υπαιτιότητα του πελάτη) ειδικής παραγγελίας η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περιπτώσεις ελαττωματικού προϊόντος ή λανθασμένης παραγγελίας, ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την xtdiving.com. Το προϊόν θα επιστρέφεται (εντός 15 ημερών) μόνο κατόπιν συνεννόησης και πάντα στην αρχική του συσκευασία και αχρησιμοποίητο. Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τους όρους των προμηθευτών ή των αντιπροσώπων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αντιδικίας με τους όρους αυτούς, η xtdiving.com δε φέρει καμία ευθύνη. Η επιλογή μεγεθών βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη, η xtdiving.com δε φέρει καμία ευθύνη. Ο πελάτης δύναται να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για την επιλογή μεγέθους πριν την παραγγελία. Σε περίπτωση λάθους επιλογής, τα μεταφορικά βαρύνουν τον πελάτη.

Ο πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρία μας άμεσα και ύστερα να επιστρέψει τα προϊόντα με μέσο της επιλογής του και με δική του χρέωση.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και στην άθικτη συσκευασία του, διαφορετικά η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να μειώσει την αξία των εμπορευμάτων η οποία πρόκυψε ύστερα από τη χρήση που έκανε ο πελάτης/χρήστης (δοκιμή στο νερό, οποιαδήποτε αλλοίωση ή φθορά, σκισμένη συσκευασία κλπ).
Το παρών site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της xtdiving.com, επιτρέπεται η χρήση μέρους του περιεχομένου μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της xtdiving.com. Σε αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ολόκληρου ή τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Όλα τα λογότυπα και ονόματα είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.

Για την επίλυση διαφορών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.